Håndinstrumenter og synstavler

Synsprøvetavler

Fly test

Stereo Fly test fra Stereo Optical

Fixationsdisparitetstest

Nearpoint Vectographic Reading Card fra Stereo Optical
Binocular Acuity, Suppression, Fixation Disparity